Naslovna » Aktuelnosti » Sastanak sa predstavnicima kineske kompanije China Energy International Group Co. Ltd

Aktuelnosti

14.11.2022.

Sastanak sa predstavnicima kineske kompanije China Energy International Group Co. Ltd

Sastanak sa predstavnicima kineske kompanije China Energy International Group Co. Ltd

Predsednik Nacionalnog Saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i NR Kinom Tomislav Nikolić razgovarao je sa predstavnicima kineske kompanije China Energy International Group Co. Ltd o izgradnji Rafinerije nafte u Smederevu.

Predsednik Nacionalnog saveta Tomislav Nikolić informisao je predstavnike kineske kompanije sa dosadašnjim radom na realizaciji projekta izgradnje Rafinerije nafte. „Reč je o projektu na kome se radi duži niz godina, do sada je bilo nekoliko zainteresovanih investitora. U proteklom periodu angažovana su i sva nadležna javna preduzeća poput EPS-a, „Transnafte“, železnička infrastruktura je obezbeđena a za prostorni plan je potrebno 6-8 meseci. Da bi se preduzeli dalji koraci za realizaciju projekata izgradnje Rafinerije nafte prvenstveno je neophodno da se potpiše Okvirni sporazum između investitora i predstavnika Vlade u kome će se detaljnije navesti oblici podrške investitoru ali i zahtevi koje investitor treba da ispuni. Neophodan je ozbiljan i posvećen rad jer je reč ne samo o zahtevnom projektu već danas i strateški veoma značajnom“. Tokom razgovora predsednik Nacionalnog saveta Nikolić je naglasio da na jednu okolnost posebno želi da skrene pažnju, a to je neophodnost ispunjavanja svih uslova Ministarstva za zaštitu životne sredine. Projekat izgradnje Rafinerije nafte u Smederevu ima velike izazove sa kojima će kompanija China Energy morati da se suoči a brzina kojom budemo uklanjali izazove je brzina kojom će se Rafinerija graditi“, naglasio je predsednik Nacionalnog saveta Tomislav Nikolić.

Tokom sastanka predstavnici kineske kompanije istakli su da je kompanija China Energy upoznata sa svim što je do sada rađeno u pogledu realizacije ovog projekta kao i da su ustanovili da China Energy može da uradi značajan deo investicije ali da im je za realizaciju kompletnog projekta neophodno da pronađu većinskog partnera iz Kine. Reč je o veoma ozbiljnom i kompleksnom projektu za koji je neophodna odgovarajuća podrška. Predstavnici kineske kompanije posebno su bili zainteresovani za pitanje mogućnosti uspostavljanja javno privatnog partnerstva, ispunjavanja EU standarda kada je u reč o zaštiti životna sredina, kao i da li će Vlada Srbije moći da obezbedi sve neophodne dozvole za realizaciju projekta i u kojim vremenskim rokovima.

 Ukidanje pečata