Насловна » Актуелности » Састанак са компанијама China Energy и Ors Oil

Актуелности

22.08.2022.

Састанак са компанијама China Energy и Ors Oil

 Састанак са компанијама China Energy и Ors Oil

Дана 22. августа 2022. године, у просторијама Националног савета одржан је састанак председника Националног савета са представницима кинесксе компаније China Energy и ORS OIL GAZ LTD. Састанку су присуствовали: у име кинеске компаније China Energy: Mr Wang Xuan General Manager of China Energy Serbia Office, Mrs Iva Čepić Marketing Director of China Energy Serbia Office, Zhang Wei Wei, Mr. Kristian Tucaković Partner of China Energy.

У име компаније ORS OIL GAZ LTD Radomir Radivojević Managing Director и преводилац Тања Граховац.

Поред председника Националаног савета г. Томислава Николића, састанку су присуствовали, в.д. директора Канцеларије Националног савета г. Недељко Тењовић, в.д. помоћника директора Канцеларије Националног савета Ивона Катић, сарадник у Канцеларији Националног савета Наталија Митић.

У уводном излагању председник НС Т. Николић истакао је задовољство поводом укључивања компаније China Energy у пројекат изградње Рафинерије нафте Смедерево.

Реч је о пројекту на коме се ради већ 10 година и који је у протеклом периоду, због различитих узрока, мењао потенцијалне инвеститоре. Да би се ушло у израду новог ППППН-а неопходно је да се претходно потпише Оквирни споразум и да га Влада усвоји. Октобар као временска одредница за свечано потписивање Оквирног споразума изискује наше координирано усаглашавање Оквирног споразума. Компанија China Energy и партнер са којим она буде одлучила да уђе у овај пројекат имаће подршку НС и Владе Србије, као и код кинеског руководства. Србија нуди повољне услове од слободне зоне, слободне царине на увоз опреме за изградњу, 10 година ослобођења од пореза на добит корпорација, али ће сва питања бити детаљно разрађена у Оквирном споразуму и коначном уговору.

Председник Националног савета Николић је позвао компанију China Energy да одржава слободну и отворену комуникацију са амбасадом НР Кине у Србије.

Р.Радивојевић истакао је да је потписан Меморандум о разумевању између OIL GAZ LTD и China Energy и да је предата техничко-технолошка документација, бизнис план, студија изводљивости и друга пратећа документација неопхода за пројекат.

Wang Xuan је истакао да је кинеска компанија China Energy поклонила велику пажњу пројекту након пријема писма подршке од стране НС и да њено руководство у Кини 100% подржава пројекат.

Започели су рад на Оквирном споразуму и уз мале техничке измене на предлог Оквирног споразума очекују да ће до потписивања доћи крајем септембра, почетком октобра месеца. Паралелно са радом на Окврином споразуму компанија China Energy, обзиром да је реч о озбиљном и великом проујекту, тражи адекватног партнера због обима инвестиције.

Саговорници су се усагласили да се временски убрза рад на усаглашавању Оквирног споразума, како би до његовог потписивања дошло у роковима предложеним од стране кинеске компаније China Energy, чији је представник Wang Xuan овом приликом подвукао да тражење адекватног партнера не условљава потписивање Оквирног споразума, као и да ће компанија China Energy бити главни потписник.

 Укидање печата