Насловна » О нама

О нама

Национални савет за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином основан је у мају месецу 2017. године Одлуком Владе Републике Србије. Савет има председника и чланове који се именују посебним актом Владе.

На челу Националног савета налази се Томислав Николић, бивши председник Републике Србије. Савет има девет чланова по функцији: министар спољних послова, министар трговине, туризма и телекомуникација, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, министар финансија, министар привреде, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, министар рударства и енергетике, министар просвете, науке и технолошког развоја и министар за културу и информисање, као и шест чланова именованих од стране Владе.

Национални савет разматра, усмерава и координира спровођење Споразума о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске Федерације и Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине. Његов рад се одвија на седницима које сазива и којим председава председник Националног савета.

Стручне и административно – техничке послове за потребе Савета обавља Канцеларија Националног савета која је основана Уредбом Владе Републике Србије којом руководи директор који је истовремено и секретар Националног савета, учествује у његовом раду без права одлучивања.

 Укидање печата