Naslovna » O nama

O nama

Nacionalni savet za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom osnovan je u maju mesecu 2017. godine Odlukom Vlade Republike Srbije. Savet ima predsednika i članove koji se imenuju posebnim aktom Vlade.

Na čelu Nacionalnog saveta nalazi se Tomislav Nikolić, bivši predsednik Republike Srbije. Savet ima devet članova po funkciji: ministar spoljnih poslova, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ministar finansija, ministar privrede, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministar rudarstva i energetike, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ministar za kulturu i informisanje, kao i šest članova imenovanih od strane Vlade.

Nacionalni savet razmatra, usmerava i koordinira sprovođenje Sporazuma o strateškom partnerstvu između Republike Srbije i Ruske Federacije i Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Njegov rad se odvija na sednicima koje saziva i kojim predsedava predsednik Nacionalnog saveta.

Stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Kancelarija Nacionalnog saveta koja je osnovana Uredbom Vlade Republike Srbije kojom rukovodi direktor koji je istovremeno i sekretar Nacionalnog saveta, učestvuje u njegovom radu bez prava odlučivanja.

 Ukidanje pečata